Δίκτυα ΙΜΠΗΣ

Δίκτυα Παρακολούθησης

Τοπικό Μόνιμο Δίκτυο παρακολούθησης του ΙΜΠΗΣ σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ). Κόκκινοι κύκλοι: Σεισμολογικοί Σταθμοί, Μπλε καρφίτσες: Σταθμοί GNSS, Τετράγωνο: Σταθμός CO2, Πορτοκαλί κύκλοι: Σταθμοί θερμικής παρακολούθησης

Συνεχής καταγραφή εδαφικής ροής CO2

Κατά τη διάρκεια της επανενεργοποίησης του ηφαιστείου, οι αέριες και οι υγρές φάσεις που αποτελούν μέρος του νέου μάγματος, φτάνουν ταχύτερα από αυτό στην επιφάνεια του εδάφους, αλλάζοντας δραστικά τη χημική σύσταση των θερμών αερίων (ατμίδων) και των υγρών (θερμές πηγές).

Η πιο άφθονη φάση αερίου, μετά το νερό, είναι το CO2. Σε μια επιλεγμένη τοποθεσία, στη Νέα Καμένη, έχει εγκατασταθεί ένας σταθμός συνεχούς παρακολούθησης CO2 του εδάφους.

ismosav_other_1.png

Γεωφυσικοί-Γεωχημικοί σταθμοί του ΙΜΠΗΣ στη Σαντορίνη. Άσπρο τετράγωνο: Σταθμός μέτρησης [CO2]. Πορτοκαλί κύκλοι: Σταθμοί μέτρησης της θερμοκρασίας

Το ΙΜΠΗΣ καταφέρνει να έχει σε συνεχή λειτουργία  έναν σταθμό παρακολούθησης της εδαφικής ροής CO2, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στην πιο ενεργή περιοχή της Νέας Καμένης.

Οι κύριες τιμές ροής ανά ημέρα, οι οποίες καταγράφονται από αυτόν τον σταθμό καθ 'όλη τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης, κυμαίνονται μεταξύ 5 και 50 ppm/sec, ενώ οι μέγιστες καταχωρημένες τιμές δεν υπερβαίνουν τα 150 ppm/sec. Αυτές οι τιμές θεωρούνται χαρακτηριστικές για τη χρονική περίοδο ανάπαυσης του ηφαιστείου.

Η μέτρηση της εδαφικής ροής CO2 είναι πολύ σημαντική για την ηφαιστειακή παρακολούθηση

Υψηλές ποσότητες CO2 απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα από ενεργές ηφαιστειακές περιοχές όχι μόνο κατά τη διάρκεια εκρήξεων αλλά και στις περιόδους ηρεμίας των ηφαιστείων. Αυτή η ηφαιστειακή εκκένωση CO2 πραγματοποιείται  από τους δύο ενεργούς κρατήρες, ως διάπειρα και ατμίδες αλλά και από τις πλευρές του ηφαιστείου ως διάχυτες εδαφικές εκπομπές.

Επομένως, η παρατήρηση που βασίζεται στην παρακολούθηση της εδαφικής ροής CO2 μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ασφαλή απόσταση από ενεργούς κρατήρες, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό κατά τις προ-εκρηκτικές και εκρηκτικές περιόδους.

Μεταξύ των διαφορετικών μεθόδων μέτρησης της ροής CO2 , επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο του θαλάμου συσσώρευσης ή τη μέθοδο κλειστού θαλάμου. Είναι ο καλύτερος τρόπος μέτρησης των τιμών ροής CO2 ηφαιστειολογικού ενδιαφέροντος, καθώς δεν απαιτεί διορθωτικό παράγοντα ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του εδάφους. 

Ο σταθμός παρακολούθησης εδαφικής ροής CO2 που είναι εγκατεστημένος στη Νέα Καμένη

 

Το όργανο που χρησιμοποιείται αποτελείται από:

1. Ένα θάλαμο συσσώρευσης
2. Ένα φασματοφωτόμετρο IR Drager Polytron, για τη μέτρηση του CO2 στο έυρος από 0 έως 20,000 mmol/mol. Ένα εξειδικευμένο καταγραφικό δεδομένων: WEST System’s Soil gas station.

Ο θάλαμος συσσώρευσης

Ο θάλαμος συσσώρευσης ακουμπάει στο έδαφος για 3-4 λεπτά κάθε ώρα. Κατά τη διάρκεια αυτών των λεπτών το αέριο εξάγεται συνεχώς από το θάλαμο, αποστέλλεται στο φασματοφωτόμετρο IR και στη συνέχεια εγχύεται ξανά στο θάλαμο. Ο τελευταίος είναι εξοπλισμένος με μια συσκευή ανάμιξης για τη βελτίωση της ανάμιξης των αερίων. Οι τιμές του CO2 εντός του θαλάμου συσσώρευσης λαμβάνονται από τον καταγραφέα δεδομένων.

Το χείλος του θαλάμου έχει σχεδιαστεί για να είναι σωστά τοποθετημένο στο έδαφος ώστε να εξαλείφεται η είσοδος του ατμοσφαιρικού αέρα, ο οποίος θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικά σφάλματα, ειδικά τις μέρες με αέρα. Ο θάλαμος συνδέεται με την ατμόσφαιρα μέσω μιας πολύ μικρής οπής στο επάνω μέρος του για να διασφαλιστεί ότι η πίεση στο εσωτερικό του είναι πάντα ίση με την ατμοσφαιρική.

Προδιαγραφές ανιχνευτή διοξειδίου του άνθρακα

DRAGER Polytron IR για διοξείδιο του άνθρακα.

Αρχές λειτουργίας: Ανιχνευτής IR διπλής δέσμης με αισθητήρα στερεάς κατάστασης που αντισταθμίζεται σε θερμοκρασία, χωρίς κινούμενα μέρη.

Πλήρης κλίμακα: Εύρος κλίμακας από 2000 ppm έως 100% διαμορφώσιμη από τον χειριστή.

Ακρίβεια 3% της ανάγνωσης στα 350 ppm

Σταθμός αερίου

Ο σταθμός αερίου είναι ένας εξειδικευμένος καταγραφέας δεδομένων, ο οποίος μπορεί να διαβάσει έως και 24 αναλογικά σήματα και να διαχειριστεί τη μέτρηση ροής, μειώνοντας και ανυψώνοντας τον θάλαμο συσσώρευσης κάθε ώρα. Ο σταθμός αερίου τροφοδοτείται με ηλιακό πάνελ και εφεδρική μπαταρία. Το όργανο έχει σχεδιαστεί για να αντιστέκεται στη σκληρή χημική επίθεση, λόγω των θειϊκών αερίων που τυπικά συναντώνται στα ηφαιστειακά περιβάλλοντα. Τα ληφθέντα δεδομένα αποθηκεύονται τοπικά σε δίσκο τύπου SSD και μεταδίδονται στο κύριο κέντρο με σύστημα ραδιοτηλεμετρίας.

Οι χάρτες εδαφικής ροής CO2 σε ενεργά ρήγματα και διαρρήξεις οι οποίες λειτουργούν ως οδοί ανόδου των βαθιών γεωθερμικών ή μαγματικών αερίων πλούσιων σε CO2, είναι ιδιαίτερα εμφανείς και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση της συνολικής διάχυσης CO2 που εξάγεται από ολόκληρο το σύστημα. Επιπλέον, αυτοί οι χάρτες επιτρέπουν την επιλογή περιορισμένων περιοχών όπου μπορούν να πραγματοποιηθούν επαναλαμβανόμενες μετρήσεις της εδαφική ροής  CO2 για τη διερεύνηση της χρονικής εξέλιξης του συστήματος.

Η θέση της εγκατάστασης στην κορυφή του θόλου "Γεώργιος" στο νησάκι της Νέας Καμένης, επιλέχθηκε μετά από αρκετές χαρτογραφήσεις εδαφικών ροών που πραγματοποιήσαμε με ένα φορητό μετρητή ροής διοξειδίου του άνθρακα. Αυτή ήταν η θέση με τη μέγιστη διάχυση εδαφικής ροής CO2.

Έχει παρατηρηθεί ότι η εδαφική ροή CO2 επηρεάζεται από αλλαγές στην πίεση, όπως είναι αναμενόμενο, εάν η μεταφορά του αερίου πραγματοποιείται κυρίως μέσω απορρόφησης. Άλλες μετεωρολογικές παράμετροι όπως η βροχή, η θερμοκρασία του εδάφους και του αέρα και η υγρασία μπορεί να επηρεάσουν τις συγκεντρώσεις σε εδαφικά αέρια και σε ροές. Επομένως, η παρακολούθηση της ροής CO2 για την ηφαιστειακή παρακολούθηση πρέπει να περιλαμβάνει την απόκτηση μετεωρολογικών δεδομένων. Για το λόγο αυτό, η συσκευή συνεχούς παρακολούθησης είναι εξοπλισμένη με βαρομετρικό μανόμετρο, ανιχνευτή θερμοκρασίας εδάφους και μετρητή θερμοκρασίας αέρα.

Σεισμική παρακολούθηση

Η μακροχρόνια διεθνής εμπειρία σε ενεργά ηφαίστεια έχει δείξει ότι η πιο αποτελεσματική μέθοδος παρακολούθησης είναι η σεισμική. Βασίζεται στην αρχή ότι το μάγμα, όταν ανεβαίνει στην επιφάνεια, προκαλεί μικρο-σεισμούς, οι οποίοι μπορούν να καταγραφούν με μεγάλη ακρίβεια από σεισμογράφους ενός ειδικά σχεδιασμένου τοπικού δικτύου. Η ακριβής θέση των εστιών των μικρο-σεισμών και ο προσδιορισμός της πιθανής μετανάστευσής τους καθιστούν δυνατή την εκτίμηση της θέσης του ανερχόμενου μάγματος στο δρόμο του προς την επιφάνεια ανά πάσα στιγμή, τη  ταχύτητα ανόδου και την πιθανή θέση εξόδου του πολύ πριν από την έκρηξη. Αυτό επιτυγχάνεται με την εγκατάσταση και τη λειτουργία ενός μόνιμου  δικτύου σεισμολογικών στραθμών με επαρκή αριθμό σεισμογράφων σε επιλεγμένα σημεία στην ευρύτερη περιοχή των ηφαιστείων.

Σεισμολογικό δίκτυο Σαντορίνης.  Κόκκινα τρίγωνα: Σεισμολογικοί σταθμοί του ΙΜΠΗΣ, Μπλε τρίγωνα: Σεισμολογικοί σταθμοί του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου , Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Πράσινα Τρίγωνα: Σεισμολογικοί Σταθμοί του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η παρακολούθηση της σεισμικότητας σε πραγματικό χρόνο της περιοχής της Σαντορίνης βασίζεται στη λειτουργία 10 μόνιμων σεισμικών σταθμών (κόκκινα τρίγωνα που εμφανίζονται στον χάρτη), οι οποίοι είχαν αρχικά εγκατασταθεί με την υποστήριξη της ΕΚ και λειτουργούν επί του παρόντος από το Ινστιτούτο Μελέτης και Παρακολούθηση του ηφαιστείου SAntorini (ISMOSAV) σε συνεργασία με το Σεισμολογικό Σταθμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, άλλοι τέσσερις σεισμολογικοί σταθμοί  λειτουργούν στο νησί της Σαντορίνης. Δύο από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (μπλε τρίγωνα στο χάρτη) και δύο από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πράσινα τρίγωνα).

Ο Σεισμολογικός σταθμός THR6 του δικτύου του ΙΜΠΗΣ που είναι εγκατεστημένος στην περιοχή του Ακρωτηρίου

Το σύνολο των δεδομένων ψηφιοποιείται και μεταδίδεται μέσω ψηφιακής κεραίας στο κεντρικό κτίριο του ΙΜΠΗΣ που βρίσκεται στο δομικό τμήμα της εταιρείας IRIS στην επαρχιακή οδό των Φηρών-Πύργου. Τέλος, τα καταγεγραμμένα δεδομένα, τα οποία αποτελούν ένα από τα κύρια εργαλεία για τη σωστή και συνεχή παρακολούθηση του ηφαιστείου της Σαντορίνης, μεταδίδονται στον Κεντρικό Σεισμολογικό Σταθμό του Εργαστηρίου Γεωφυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε πραγματικό χρόνο, μέσω ADSL σύνδεσης. Για λόγους ασφαλείας υπάρχει επίσης ένας σταθμός μετάδοσης μέσω δορυφόρου εγκατεστημένος στη θέση του σεισμολογικού σταθμού CMBO. Στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιείται συνεχής επεξεργασία των σεισμολογικών δεδομένων, 24 ώρες την ημέρα, από τους σεισμολόγους του Εργαστηρίου Γεωφυσικής του ΑΠΘ (http://geophysics.geo.auth.gr/ss/station_index.html).

 

Θερμική παρακολούθηση

Η θερμοκρασία είναι μία από τις φυσικές παραμέτρους ενός ηφαιστείου που καταγράφουν χαρακτηριστική αύξηση κατά τις περιόδους επανενεργοποίησης. Η θερμική παρακολούθηση αποτελεί επομένως ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία ενός ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης.

Στη Σαντορίνη, η θερμική παρακολούθηση περιλαμβάνει:

Πραγματοποιείται συνεχής καταγραφή της θερμοκρασίας των ατμίδων της Νέας Καμένης και της θερμοκρασίας του εδάφους στην περιοχή μέτρησης ροής CO2, καθώς και στη θερμή πηγή της Παλαιάς Καμένης (όρμος Αγ. Νικολάου).

Περιοδική καταγραφή θερμοκρασίας (3-4 φορές ετησίως) πραγματοποιείται για τις θερμές πηγές της Νέας Καμένης (όρμος Αφροέσσας) και της Θήρας (Πλάκα, Άθερμης Χριστού), καθώς στη βαθιά γεώτρηση του Ε.Α.Γ.Μ.Ε.  στη νότια Θήρα.

Οι θερμικές εκδηλώσεις στη Σαντορίνη συγκεντρώνονται σε δύο περιοχές: στην περιοχή της Καμένης και στη Θήρα στο δυτικό περιθώριο του προηφαιστειακού μεταμορφικού υποβάθρου.

Οι ατμίδες της Νέας Καμένης

Η δραστηριότητα των θερμών αερίων (ατμίδες) εκδηλώνεται μόνο στην κορυφή του νησιού της Νέας Καμένης. Οι ατμίδες συγκεντρώνονται στην κορυφή και στην ανατολική πλευρά του θόλου του Γεωργίου, που χτίστηκε κατά τη διάρκεια της ηφαιστειακής δραστηριότητας του 1866-1870, και κυρίως κυρίως στο ανατολικό χείλος δύο υδροθερμικών αεραγωγών ("διπλή εκρηκτική χοάνη") που σχηματίστηκε τον Αύγουστο του 1940, κατά τη διάρκεια της ηφαιστειακής δραστηριότητας του 1939 -1940.

Τα θερμά αέρια έχουν θερμοκρασία που κυμαίνεται από 60οC έως 90οC, η οποία εξαρτάται κυρίως από το υψόμετρο (οι θέσεις με μεγαλύτερο υψόμετρο καταγράφουν την υψηλότερη θερμοκρασία).

Δεν υπάρχουν σταθερές θέσεις ή ανοιχτοί αεραγωγοί στους οποίους να μπορούν να καταγραφούν οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας. Το σύστημα είναι ασταθές καθώς τα θερμά αέρια εκρέουν κυρίως μέσω πυροκλαστικών εναποθέσεων. Η μέγιστη καταχωρημένη θερμοκρασία στη Νέα Καμένη παρουσιάζει μια διακύμανση περίπου 3οC (94οC~97οC).

Κατά μήκος των ακτών της Παλαιάς και της Νέας Καμένης υπάρχουν πολλές διαρροές θερμού ύδατος. Οι σημαντικότερες είναι δύο θερμές πηγές στην ανατολική και δυτική ακτή του ισθμού μεταξύ Νέας και Παλαιάς Καμένης, κατά μήκος της ενεργού τεκτονικής γραμμής της Καμένης. Οι μέγιστες καταγεγραμμένες θερμοκρασίες που καταγράφονται εδώ είναι 34οC για τις θερμές πηγές του όρμου Νέας Καμένης Αφροέσσας και 38οC για τον όρμο της Παλαιάς Καμένης του Αγίου Νικολάου. Η θερμοκρασία παρουσιάζει διακυμάνσεις 2 ~ 3οC ανάλογα με τις μετεωρολογικές συνθήκες (εποχή, άνεμος, παλίρροια, ρεύματα).

Μια βαθιά γεώτρηση (~220m)  πραγματοποιήθηκε στην Παλαιά Καμένη κοντά στη θερμή πηγή με στόχο τη μελέτη του υδροθερμικού συστήματος της περιοχής. Η μέγιστη θερμοκρασία που καταγράφηκε ήταν 29oC σε βάθος 8 ~ 10m.

Στο νησί της Θήρας οι θερμές εκδηλώσεις βρίσκονται στα δυτικά και νότια περιθώρια του προ-ηφαιστειακού υποβάθρου. Εδώ βρίσκονται τρεις κύριες θερμές πηγές: η Πλάκα (μέση θερμοκρασία 33.6οC), η Άθερμη Χριστού (μέση θερμοκρασία 56οC) στις κεντρικές-ανατολικές ακτές των πλαγιών της καλδέρας και η θερμή πηγή Βλυχάδα (μέση θερμοκρασία 33.2οC) στη νότια ακτή του νησιού. Και οι τρεις θερμές πηγές εκρέουν στην παραλία.

Μια βαθιά εξερευνητική γεώτρηση του  Ε.Α.Γ.Μ.Ε. στην περιοχή της Αγίας Άννας στη νότια Θήρα, συναντά έναν θερμό υδροφορέα με σταθερή μέγιστη θερμοκρασία 52.2ºC σε βάθος 365 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Παρακολούθηση επίγειων παραμορφώσεων

Το παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης (GPS) είναι ένα παγκόσμιο σύστημα δορυφορικής πλοήγησης (GNSS) το οποίο χρησιμοποιώντας τα σήματα που μεταδίδονται από δορυφόρους GPS, μπορεί να υπολογίσει τις θέσεις των επίγειων δεκτών με υψηλή ακρίβεια, καθιστώντας δυνατή την παρακολούθηση της κίνησης των σημείων στην επιφάνεια της Γης με την πάροδο του χρόνου. Τα δεδομένα GPS παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τις υποκείμενες διεργασίες που οδηγούν σε παρατηρούμενη παραμόρφωση, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλους τύπους δεδομένων. Η ηφαιστειακή παραμόρφωση χαρακτηρίζεται συχνά από παροδικά σήματα. Το μάγμα ή τα υδροθερμικά υγρά μεταναστεύουν κάτω από το ηφαιστειακό οικοδόμημα, προκαλώντας "φούσκωμα" ή "ξεφούσκωμα" και μερικές φορές καταλήγουν σε εισχώρηση ή έκρηξη. Οι απότομες πλευρές των ηφαιστείων είναι συχνά ασταθείς, οδηγώντας σε κατολισθήσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις κατάρρευση μεγάλων τμημάτων του οικοδομήματος. Το GPS είναι πολύ κατάλληλο εργαλείο για την παρακολούθηση αυτών των τύπων σημάτων παραμόρφωσης και πολλά από τα ηφαίστεια σε όλο τον κόσμο έχουν εγκαταστήσει δέκτες GPS ​​για το σκοπό αυτό.

Οι θέσεις των μόνιμων σταθμών του GNSS δικτύου του ΙΜΠΗΣ στη Σαντορίνη. Ο σταθμός SAWI είναι ευγενική χορηγία της εταιρείας METRICA.

Οι 4 γεωδαιτικοί σταθμοί του νέου δικτύου του ΙΜΠΗΣ είναι σύγχρονης τεχνολογίας και χρησιμοποιούν τα παγκόσμια συστήματα λήψης γεωδαιτικών δεδομένων, GPS, GLONASS, GALILEO και BEIDOU. Τα πλήρη χαρακτηριστικά τους δίνονται στον Πίνακα (1) όπως οι συντεταγμένες και οι βασικές πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον τρόπο λειτουργίας κάθε μόνιμου σταθμού.

Όνομα σταθμού

Γεωγ. Πλάτος

Γεωγ. Μήκος

Υψόμετρο (m)

Τοπωνύμιο

Τύποσ Δέκτη

Κεραία

Ρυθμός καταγραφής

Δορυφορικά Συστήματα

Επικοινωνία

ΑFAL

36ο 27'

25ο 23'

196

Οία

Leica GRX1200GGpro

Leica

AR10

30 sec

GPS+Glonass

Dynamic IP

MANO

36ο 26'

25ο 20'

206

Θηρασιά

Leica GRX1200GGpro

Leica

AR10

30 sec

GPS+Glonass

Dynamic IP

SAWI

36ο 23'

25ο 26'

340

Πύργος

Leica GR30

Leica

AR10

30 sec

GPS+Glonass+Galileo+ Beidou

Dynamic IP

SANT

36ο 26'

25ο 25'

370

Ημεροβίγλι

Leica GR10

Leica

AR10

30 sec

GPS+Glonass

Dynamic IP

Πίνακας 1 Συντεταγμένες και βασικές πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον τρόπο λειτουργίας κάθε μόνιμου σταθμού GNSS του δικτύου του ΙΜΠΗΣ

 

Η δυνατότητα ελέγχου από απόσταση της σωστής λειτουργίας κάθε σταθμού GNSS οδήγησε την ομάδα Επίγειας Παραμόρφωσης να εγκαταστήσει μια ηλεκτρονική συσκευή Raspberry Pi σε όλους τους GNSS σταθμούς του ΙΜΠΗΣ. Το Raspberry Pi είναι ένας εξαιρετικά μικρός υπολογιστής και χαρακτηρίζεται από την αποδοτικότητα και την αξιοπιστία του. Κυκλοφόρησε το 2012, φτάνοντας σήμερα στις νέες εκδόσεις του, το Raspberry Pi 3 και 4, οι οποίες διατέθηκαν από το ΙΜΠΗΣ. Διαθέτει τετραπύρηνο επεξεργαστή ARM στα 1,5GHz, 16 GB RAM, 4 θύρες USB 2.0 και HDMI. Έτσι, μπορεί να συνδεθεί σε τηλεόραση / οθόνη και τυπικά περιφερειακά, επιτρέποντας την περιήγηση στο διαδίκτυο και τον έλεγχο απομακρυσμένης μεταφοράς δεδομένων.

Κεραία (αριστερά) του μόνιμου σταθμού GNSS-AFAL στην Οία και ο δέκτης και τα εξαρτήματά του (δεξιά) του ΙΜΠΗΣ

Σε όλα τα σύγχρονα υψηλής τεχνολογίας δίκτυα παρακολούθησης της επίγειας παραμόρφωσης και ειδικά για τη μέτρηση υψηλής ακρίβειας των επίγειων αποκλίσεων στις 3 διαστάσεις του (τρισδιάστατου) χώρου, εκτός από τη σωστή εγκατάσταση των μηχανημάτων λήψης δεδομένων απαιτείται, η πολύ καλή η ποιότητα των εισερχόμενων σημάτων. Εφαρμόζοντας το λογισμικό ελέγχου των σταθμών GNSS που χρησιμοποιούνται διεθνώς, η επιστημονική ομάδα του ΙΜΠΗΣ πραγματοποιεί έλεγχο ποιότητας δεδομένων για όλους τους σταθμούς GNSS του μόνιμου δικτύου του. Επίσης, τα δεδομένα από όλους τους σταθμούς υποβάλλονται σε επεξεργασία σε τακτά χρονικά διαστήματα χρησιμοποιώντας διάφορα λογισμικά που είναι εγκατεστημένα στον διακομιστή της ερευνητικής ομάδας στο Α.Π.Θ. (όπως Bernese, LeicaGeOffice, BNC_PPP, TEQC κ.λπ.). Μετά τον αρχικό έλεγχο ποιότητας των δεδομένων, ακολουθεί το στάδιο ανάλυσης και επεξεργασίας, προκειμένου να προσδιοριστεί με ακρίβεια η θέση των σταθμών χρησιμοποιώντας τον σχετικό στατικό προσδιορισμό διασφαλίζοντας την υψηλή ποιότητα της θέσης των σταθμών GNSS του δικτύου του ΙΜΠΗΣ.

Στο πρώτο στάδιο της επεξεργασίας των δεδομένων εφαρμόζεται η τεχνική PPP (Precise Point Positioning) η οποία χαρακτηρίζεται από αρκετά καλή ακρίβεια, συνεχή κάλυψη μετρήσεων, γρήγορη διαθεσιμότητα και υψηλή λειτουργικότητα. Η συγκεκριμένη διαδικτυακή εφαρμογή  μπορεί να υπολογίσει τη θέση ενός δέκτη (χρήστη) οπουδήποτε στη Γη χρησιμοποιώντας μόνο τις παρατηρήσεις του. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν χρησιμοποιούνται ως κατά προσέγγιση συντεταγμένες για την επόμενη φάση. Στο τελευταίο βήμα επεξεργασίας, η τελική λύση καθώς και η συνεχής παρακολούθηση (σε καθημερινή βάση) των συντεταγμένων των GNSS σταθμών πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας το λογισμικό Bernese GNSS (v5.2) που εκτελείται σε πλατφόρμες Linux στο Α.Π.Θ.. Μέχρι σήμερα, τα προς επεξεργασία δεδομένα διατίθενται μόνο από δορυφορικά συστήματα GPS και GLONASS. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται είναι ψευδοαποστάσεις κώδικα και φάσης στις δύο συχνότητες. Για την επίτευξη της λύσης απαιτείται τόσο η χρήση εφημερίδων ακριβείας και διορθώσεων των δορυφορικών χρονομέτρων, όπως εξάγονται από την IGS και χρησιμοποιούνται από τις εν λόγω υπηρεσίες.