Ινστιτούτο Μελέτης και Παρακολούθησης Ηφαιστείου Σαντορίνης

Αρχική

Το Ινστιτούτο Μελέτης και Παρακολούθησης του Ηφαιστείου Σαντορίνης (Ι.Μ.Π.Η.Σ.) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 1995, του οποίου πρωταρχικός στόχος είναι η συνέχιση της λειτουργίας  του Ηφαιστειολογικού Παρατηρητηρίου και των δικτύων παρακολούθησης του ηφαιστείου τα οποία δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο ενός ερευνητικού προγράμματος που χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ (1993-1995).

Ο κύριος στόχος του είναι η προώθηση της ηφαιστειακής έρευνας στο νησί και, πιο συγκεκριμένα, πώς να επιτευχθεί η ακριβέστερη δυνατή αξιολόγηση σχετικά με τα ηφαιστειακά φαινόμενα, καθώς και η αύξηση της πιθανότητας μιας ακριβούς πρόβλεψης τυχόν μελλοντικής ηφαιστειακής έκρηξης.

Το Ινστιτούτο παρέχει στη Σαντορίνη ένα πλήρες σύστημα παρακολούθησης, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για την έγκαιρη πρόβλεψη μια πιθανής ηφαιστειακής έκρηξης και αναλαμβάνει την ευθύνη να απορρίψει τυχόν ψευδείς δηλώσεις ή φήμες σχετικά με μια αρνητική κατάσταση του ηφαιστείου.

Μεταξύ των ιδρυτικών μελών του, το ΙΜΠΗΣ περιλαμβάνει την πλειοψηφία των Ελλήνων επιστημόνων που συμμετείχαν στο προαναφερθέν πρόγραμμα της Ε.Ε., μέλη των πολιτικών αρχών της Σαντορίνης και μέλη του κοινού που ενδιαφέρονται για τα ηφαιστειακά φαινόμενα της ομάδας της Σαντορίνης. 

ismosav_0411.pngΦωτογραφία: Κωνσταντίνα Σιδηροπούλου

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται από:

 

 • Επίτιμος Πρόεδρος του ΙΜΠΗΣ

  Μιχάλης Φυτίκας

  Ομότιμος Καθηγητής Γεωθερμίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • Πρόεδρος

  Γεώργιος Βουγιουκαλάκης

  Δρ. Ηφαιστειολόγος, Ερευνητής ΕΑΓΜΕ- Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών

 • Αντιπρόεδρος
  Anastasios Nikolas Zorzos
  Αναστάσιος Νικόλαος Ζώρζος

  Τέως Δήμαρχος Θήρας

 • Γενικός Γραμματέας
  Konstantinos Papazachos
  Κωνσταντίνος Παπαζάχος

  Καθηγητής Φυσικής της Λιθόσφαιρας, Εφαρμ. Γεωφυσικής και Σεισμολογίας ΑΠΘ

 • Ταμίας
  Spyridon Pavlides
  Σπυρίδων Παυλίδης

  Ομότιμος Καθηγητής Γεωλογίας ΑΠΘ

 • Μέλος
  pavlides1-150x150.jpg
  Ανδρέας Βλάχος

  Χειρουργός Ουρολόγος,

  Σαντορίνη

 • Μέλος
  User.png
  Νικόλαος Χρήστου

  Γεωλόγος Επαρχείου Θήρας

 • Μέλος
  User.png
  Θεόδωρος Λαόπουλος

  Πρώην Αντιπρύτανης, Καθηγητής Ηλεκτρονικής & Ηλ. Υπολογιστών, Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ

 • Αναπληρωματικό Μέλος
  User.png
  Ελευθέριος Ρούσσος

  Επιχειρηματίας-κάτοικος Θήρας

 • Αναπληρωματικό Μέλος
  User.png
  Μαρία Παπαχρήστου

  Ε.Δι.Π. Τμήματος Γεωλογίας, ΑΠΘ

Επιστημονική επιτροπή

Η ευθύνη για την καλή λειτουργία του Ηφαιστειολογικού Παρατηρητηρίου και των δικτύων παρακολούθησης ανήκει στην Επιστημονική Επιτροπή του ΙΜΠΗΣ, που απαρτίζεται από τους:

 • Γεώργιο Βουγιουκαλάκη, Δρ. Ηφαιστειολόγο, Ερευνητή ΕΑΓΜΕ, Υπεύθυνο δικτύων γεωχημικής και θερμικής παρακολούθησης
 • Κωνσταντίνο Παπαζάχο, Καθηγητή Σεισμολογίας Α.Π.Θ. Υπεύθυνο σεισμολογικού δικτύου
 • Χρήστο Πικριδά, Καθηγητή Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Α.Π.Θ., Υπεύθυνο δικτύου GPS/GNSS
 • Σπύρο Παυλίδη, Ομ. Καθηγητή Τμ. Γεωλογίας Α.Π.Θ., Υπεύθυνο παρακολούθησης επίγειων παραμορφώσεων με τη χρήση Lidar, Drone και δικτύου παλιρροιογράφων
 • Μιχάλη Φουμέλη, Επίκουρο Καθηγητή Τμ. Γεωλογίας ΑΠΘ, Υπεύθυνο Δορυφορικής παρακολούθησης